top of page
_MPS3713.jpg

代理品牌 BRAND

我們的鋁合金輪圈品牌包括OZ、Konig、ENKEI 和我們自己的知名專有品牌 Advanti Racing,各種款式滿足不同的市場需求。

Logo_Advanti.png
Logo_Konig.png
Logo_Sparco.png
Logo_Axxion.png
Logo_Enkei.jpg
bottom of page